Kas ir palmu lapas?

Pirms vairākiem gadu tūkstošiem viedais Agastya aprakstīja savu skolnieku un citu cilvēku dzīves, kas dzīvos nākotnē. Šie pareģojumi tika uzrakstīti sanskrtā uz palmu lapām, jo tā tie labāk saglabājās. No tā tad arī ir radies apzīmējums - "palmu lapas".  Tās tika nodoti no paaudzes paaudzē. Ik pēc apmēram 500 gadiem šīs lapas tika pārrakstītas. Laika gaitā tās tika iztulkotas no sanskrta un pierakstītas poētiskajā tamilu valodā. Kad mūsdienu Indijas teritorijā ienāca briti, palmu lapas nonāca viņu valdījumā. Daļa tika iznīcināta, kamēr pārējo izdevās izpirkt un saglabāt.

Šobrīd oriģinālās palmu lapas atrodas Indijas dienvidu štatā Tamil Nadu, kur arī palmu lapu lasītāji apgūst interpretācijas spējas, lai iztulkotu no poētiskās tamilu valodas. Mūsdienās šīs dienvidindijas skolas ir atvērušas savas pārstāvniecības dažādās Indijas pilsētās, kur skolnieki lasa uz palmu lapām sarakstītos cilvēku likteņus. Apmēram ik pēc 6 mēnešiem viņi aizved pie viņiem esošās palmu lapas atpakaļ uz centrālo bibliotēku Tamil Nadu un paņem citas. Līdz ar to, ja neizdodas atrast savas palmu lapas ar pirmo reizi, to var mēģināt darīt citā laikā.

Kā jau tas Indijā bieži gadās, tad arī šajā jomā ir liels daudzums viltojumu. Tāpēc, ja paši dodaties pēc palmu lapām uz Indiju, savāciet maksimāli daudz informāciju par konkrēto palmu lapu lasītāju no cilvēkiem, kas ir pie viņiem saņēmuši savu lasījumu.

Šrī Nirmal Radža ar kuru mēs sadarbojamies ir palmu lapu lasītājs jau ceturtajā paaudzē. Kad ierados pie viņa 2007.gadā, manas lapas netika atrastas. Atgriežoties pēc vairāk kā pusgada 2008.gadā beidzot tika atrastas arī manas lapas. Šobrīd jau ir pagājuši vairāki gadi un varu retrospektīvi paskatīties uz to, kas tur bija sarakstīts. Apmēram 80% no uzrakstītā ir piepildījušies.

Kā tiek atrasta palmu lapa?

Konkrētā cilvēka palmu lapa tiek meklēta pēc viņa īkšķa nospieduma - vīriešiem labās rokas, sievietēm kreisās. Balstoties uz šo īkšķa nospiedumu, tiek atrasts vīstoklis ar vairākām līdzīgām lapām un līdzīgām dzīvēm. Šajā brīdī palmu lapu lasītājs sāk lasīt lapu vienu pēc otras , kurā ir ierakstīti apgalvojumi. Piemēram, tevi sauc Jānis, tev ir izglītība medicīnā, tev vecāks brālis un jaunāka māsa, tavu sievu sauc Anna, tēvs nodarbojas ar celtniecību, māti sauc Anna un viņa strādā viesnīcā, tavā horoskopā Čandra (Mēness) atrodas Mithunā (Dvīņi) utt. Kad visi apgalvojumi sakrīt, tad var teikt, ka cilvēka lapa ir atrasta.

Kā notiek lasījums?

Pēc tam, kad ir atrasta lapa, palmu lapu lasītājs tālāk izlasa informāciju par cilvēka esošo dzīvi un nākotni, kā arī par nākamo dzīvi. Šī informācija ir sadalīta vairākās nodaļās, kas atbilst vēdiskās astroloģijas bhavām/mājām. Tālāk šī informācija tiek izklāstīta gadu griezumā līdz dzīves beigām. Tās ir:

Vispārīgā nodaļa: vispārīga informācija par cilvēku, par darbu, par bērniem, par attiecībām, par nākotni utt.

2. nodaļa: nauda, ēšanas paradumi, diēta, ģimenes dzīve.

3. nodaļa: brāļi, māsas, gribasspēks

4. nodaļa: kustamais un nekustamais īpašums, transports, mājas, māte

5. nodaļa: bērni, radošā darbība

6. nodaļa: slimības, nelaimes gadījumi, parādi

7. nodaļa: attiecības, dzīves partneris

8. nodaļa: dzīves ilgums, nopietnas slimības, nāves brīdis

9. nodaļa: Dieva svētība, skolotāji, tēvs, augstākā izglītība, veiksme, garīgie meklējumi

10. nodaļa: profesionālā darbība, darbs, bizness

11. nodaļa: ienākumi, draugi, izklaide, otrais vīrs/sieva

12. nodaļa: izdevumi, zaudējumi, ceļojumi un dzīve ārzemēs, nākamā dzīve

13. nodaļa: iepriekšējā dzīve, darbības, kas jāveic, lai novērstu tās ietekmi uz šo dzīvi

14. nodaļa: rituāli, pudžas, homas kas jāveic, lai dzīve būtu vieglāka un laimīgāka

Kā to realizēt?

Viens variants ir pašiem doties uz Indiju un sameklēt uzticamu palmu lapu lasītāju. Protams, ka palmu lapas meklēšana uz vietas, kādā Dieva aizmirstā ciematā vai lielpilsētas birojā, kur tiek saukti latviešu vārdi, ir pavisam cita pieredze. Ieteiktu to katram piedzīvot. Bet, ja to dažādu iemeslu dēļ nevar izdarīt, tad ir iespēja savu palmu lapu atrast attālināti.

Kā tas notiek?

Jūs nofotografējat savu pirkstu HD režīmā vai arī uztaisiet tā nospiedumu un ieskanējiet to. Pēc tam mēs nosūtām Jūsu pirksta nospiedumu uz Indiju. Tur, izmantojot šo pirksta nospiedumu, tiek sameklēts attiecīgais palmu lapu vīstoklis. Tad mēs vienojamies, kad varam sazvanīties caur Skype ar mūsu centra pārstāvi Indijā. Skype sarunas laikā, palmu lapu lasītājs lasīs uz palmu lapas uzrakstīto un Jums būs jāatbild ar Jā vai Nē. Kad un ja visi apgalvojumi no vienas lapas sakritīs ar Jūsu dzīvi, būs skaidrs, ka Jūsu lapa ir atrasta. Pēc tam apmēram 3 nedēļu laikā, atkarībā no izvēlēto nodaļu skaita un noslogojuma, tiks izveidots fails ar palmu lapās ierakstīto informāciju angļu valodā. Ja ir vajadzība, tad nodrošinām šīs informācijas tulkojumu latviešu valodā.

Cik tas izmaksā?

Ar palmu lapu lasījumu izcenojumiem, variet iepazīties šeit.